Palvelualojen ammattiliiton valtuuston kevätkokouksen päätöslausuma: Palvelualan työntekijöillä on oikeus terveelliseen ja turvalliseen työelämään

18.9.2020

Palvelualojen ammattiliiton valtuuston kevätkokouksen päätöslausuma: Palvelualan työntekijöillä on oikeus terveelliseen ja turvalliseen työelämään

 

PAMin valtuusto on erityisen huolissaan koronan aiheuttamista haittavaikutuksista palvelualojen työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle.

Kulunut kevät on vaatinut ennennäkemätöntä joustoa jokaiselta palvelualan ammattilaiselta, eivätkä nämä joustot ole vielä loppumassa. Alan ammattilaiset on ajettu erittäin ahtaalle ja jaksamisensa äärirajoille lomautusten ja irtisanomisten vuoksi. Henkinen ja fyysinen kuormitus on monin paikoin ollut kohtuutonta. Tämän kriisin hinta tullaan maksamaan vielä kalliisti, muun muassa mielenterveysongelmien merkittävänä lisääntymisenä.

Matkailu- ja ravintola-alalla kriisi näyttää vain pahenevan. Lentoliikenteen, matkailun ja turismin tyrehtyminen lähes kokonaan on ollut katastrofaalinen isku koko alalle, mutta myös maan taloudelle. Myöskään Pohjois-Suomen matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen pelastamiseksi ei ole tehty riittäviä ratkaisuja. Koronan seuraavien aaltojen pelätään olevan jopa kuolinisku koko toimialalle. Matkailulla on merkittävä kerrannaisvaikutus kaikkeen palvelualan työhön ja siksi kaikkien palvelualojen työpaikkojen turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää ja otettava todesta. Matkailu- ja ravintola-alan työehtosopimusneuvottelut siirtyivät keväältä tähän syksyyn. Näitä neuvotteluita käydään nyt erittäin hankalassa tilanteessa. 

Julkisuudessa käytävä keskustelu paikallisen sopimisen laajentamiseksi edellyttää luottamusmiesjärjestelmien kehittämistä ja vahvistamista työpaikoilla. On perusteetonta väittää, että paikallinen sopiminen ei tällä hetkellä ole mahdollista. Lähes kaikista palvelualojen työehtosopimuksista löytyy mahdollisuus sopia paikallisesti, vaikka työpaikalle ei luottamusmiestä olisikaan valittu. Laajempaa paikallista sopimista voidaan lisätä vasta silloin kun työpaikoilla kunnioitetaan yhdessä sovittuja työehtoja.

Tulevaisuuteen on kuitenkin nähtävä ja luotettava. Kun jokainen kuuluu oman alansa liittoon, pystymme paremmin takaamaan sen, että palvelualat pysyvät elinvoimaisina ja houkuttelevina aloina. Yhdessä olemme  palvelualojen tulevaisuus.

 

PAMin valtuuston 18.9. hyväksymä päätöslausuma kokonaisuudessaan.